Posiadane przez nasz zespół wykształcenie kierunkowe oraz codzienne doświadczenia umożliwiają występowanie nam także w roli ekspertów i znawców zagadnień związanych ze środowiskiem.Dlatego też oferujemy Państwu możliwość wykonania różnorodnych opracowań środowiskowych (małych i dużych).

 

Co możemy zrobić? Prawie wszystko:

 

 • Inwentaryzacje przyrodnicze;
 • Inwentaryzacje przyrodnicze w procesie inwestycyjnym dla procedur OOŚ;
 • Analiza środowiskowa dla STEŚ I dla inwestycji drogowych;
 • Analiza ryzyka klimatycznego i podatności inwestycji na zmiany klimatu;
 • Opracowywanie działań kompensacyjnych w przypadku znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary i gatunki objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000;
 • Analiza lokalnych warunków środowiskowych pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Ocena problemów środowiska naturalnego na wskazanym obszarze;
 • Ocena przyrodniczych i historycznych walorów parków podworskich gminy;
 • Analiza GIS gmin, powiatów...;
 • Analiza zmian krajobrazowych danego terenu;
 • ... i wiele wiele innych