Zagadnienia związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody niejednokrotnie sparwiają Państwu wiele trudności.

 

Nasza firma istnieje właśnie po to, aby rozwiązywać pojawiające się problemy i niejasności.

 

Jesteśmy w stanie wykonać (szybko i profesjonalnie) niemal każdą ekspertyzę i opinię z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz kształtowania środowiska.

 

Niejednokrotnie wypowiadaliśmy się już w sprawach dotyczących:

  • wpływu na środowisko wielkotowarowych ferm trzody chlewnej;
  • niepokojów lokalnych mieszkańców dotyczących stanu czystości wód rzeki, jeziora lub stawu;
  • możliwości lokalizacji farm wiatrowych na danym terenie;
  • nielegalnej wycinki drzew i krzewów;
  • możliwości przeprowadzenia procesu kompostowania w oparciu o wskazany materiał organiczny;
  • kompostowania z wykorzystaniem dżdżownic;
  • zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi;