Wykonane przez nas inwentaryzacje dendrologiczne zawierają zazwyczaj:

  • tabelaryczny wykaz drzew i krzewów zawierający: nazwę drzewa i krzewu, odwód pnia na wysokości pierśnicy (130 cm) lub powierzchnię krzewów w m2 , stan zdrowotny, ewentualne zabiegi pielęgnacyjne oraz uwagi;
  • pomiar na wysokości 5 cm od poziomu gruntu i wyznaczenie kryterium tego obwodu do decydowania o ewentualnej konieczności uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew;
  • mapę umiejscowienia drzew i krzewów;
  • opis terenu objętego inwentaryzacją;
  • wyznaczenie drzew i krzewów do wycinki (ze względu na zły stan zdrowotny lub stwarzane zagrożenie dla osób i mienia).

 

Zlecając nam przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej macie Państwo gwarancje, że zostanie ona wykonana rzetelnie i poprawnie, a współpraca przebiegnie w miłej, i bardzo profesjonalnej atmosferze!